National Technical University of Athens

Partner name: 
National Technical University of Athens
Partner description: 

National Technical University of Athens. (Ethniko Metsovio Polutexnio-EMP).